Икономически университет – Варна

Български експерти посетиха норвежкия музей Нордланд по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“

В периода 11.10-15.10.2022 г. представители на Регионален исторически музей - Варна и Икономически университет – Варна осъществиха визита в музей Нордланд, гр. Бодьо, Норвегия. Основната цел на посещението е свързана с провеждането на първа партньорска среща по проекта и осъществяването на експертни срещи с цел обмен на опит и добри практики в управлението на културно-историческото наследство в Норвегия.

От страна на Регионален исторически музей – Варна участваха гл. ас. д-р Мария Манолова – Войкова, зав.-отдел „Археология“ и Златка Антова, зав.-отдел „Най-нова история“.

Икономически университет – Варна беше представен от доц.д-р Генка Рафаилова, директор Колеж по Туризъм и ръководител на Центъра за креативно, културно и социално предприемачество към Научноизследователския институт на Икономически университет – Варна и, гл.ас.д-р Красимира Янчева, преподавател в катедра „Икономика и организация на туризма“.

Посещението се осъществя в рамките на проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей-Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

През периода 11.10.2022 г. – 15.10.2022 г. българският екип участва в редица дейности и срещи:

 1. Провеждане на партньорска среща на българския и норвежки екип в Jekt Trade Museum. Представяне на структурата, организацията на работа и начините на финансиране на музеите в Бодьо и Регионален исторически музей - Варна. Дискусия.
  - Организиран тур в експозицията на Jekt Trade Museum;
  - Посещение и презентиране на дейността на градския музей в Бодьо, затворен за реновиране;
  - Организиран пешеходен тур в историческия център на Бодьо.
 2. Проведена среща  проф. д-р Dorthe Eide от Nord University в Бодьо. Дискусия.
  - Презентация в Туристически информационен център Visit Bodo - представяне на туристическа информация за региона и начините на работа на туристическия информационен център.
  - Посещение и тур с екскурзовод в Музей на авиацията в Бодьо. Запознаване с начините на експониране и прилагането на дигиталните технологии в музея;
  - Представяне на норвежкото живо културно наследство – представяне и дегустиране на Вечеря с традиционна кухня.
 3. Посещение на Kjerringoy, запознаване с историята на селището и музея.

19 окт 2022Подобни