Икономически университет – Варна

Новини

График за поправителна (03 и 04.06.2020 г.) и ликвидационна (08, 09 и 10.06.2020 г.) изпитни сесии за дипломиращи се студенти (ОКС "бакалавър": IV курс и ОКС "магистър": V курс – СС и СПНУ и VI курс – ДНДО и СПН) за летен семестър на уч. 2019/2020 г.

Наградата е учредена през 2018 г. по повод 80-годишнината на катедра "Финанси"

От 23 юни 2020 г. започва първият етап от приема на магистри в Икономически университет – Варна

В Уебинара можете да се срещнете с екипа на катедра "Маркетинг" към ИУ – Варна и да получите конкретни отговори на всичко, което ви интересува за магистърските ни програми.

Книгата е посветена на вековния юбилей на висшето училище

Кандидатдокторантските изпити през месец юни също ще се провеждат присъствено

Начало
24
май

Поздравление от името на академичното ръководство на столетния Икономически университет – Варна

"Achieving PROMINENCE in the Digital Age" и "Multiple Perspectives: Research-led Integrated Approach to Developing Language and Business Skills at Tertiary Education Level" са двата доклада, с които експертите по проект PROMINENCE се представиха.

Изданието е посветено на 100-годишния юбилей на висшето училище

Начало
13
ное

Вижте повече