Икономически университет – Варна

За двадесета поредна година Фондация "Еврика" ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 3 000 лева годишно в 11 области.

Мексиканската Агенция за международно сътрудничество за развитие обяви новото издание на конкурса на Мексиканското правителството за стипендии за чужденци.

Срокът за подаване на документи е удължен до 31 март 2022 г.

Френският институт в България откри кампанията "Стипендии на френското правителство" за висше образование за 2022 година.

Крайният срок за подаване на документи е 31 март 2022 г.

Конкурсът е за общо 3 стипендии – две за обучаващи се в ОКС "магистър" студенти и една за ОНС "доктор".

Основната цел е талантливи студенти да бъдат номинирани от университета и да се обучават по стипендиантската програма на Huawei SFTF

Неприсъствен електронно базиран ще бъде учебният процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в ИУ – Варна за срока на извънредната епидемична обстановка

Стипендиантската програма на Huawei SFTF е отворена за регистрация от 1 до 30 октомври 2021 г.

Стипендията включва финансово покритие на таксата за обучението, както и разходите за настаняване и храна през периода на учебната година.