Икономически университет – Варна

Правителството на Мексико предоставя стипендии за чужденци за 2023 година

Мексиканската агенция за международно сътрудничество отправя покана към чуждестранни граждани, които се интересуват от придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен, участие в програми за академична мобилност, обучения за специализация, провеждане на следдипломни и постдокторантски изследвания в университети в Мексико.

Подробна информация за стипендиите е публикувана в раздел „Дейности и програми“, подраздел „Академично сътрудничество“ в единния портал на мексиканското правителство, на адрес: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Срокът за кандидатстване е до 15.00 ч. на 21 юли, 2023 г. Всички заявления трябва да бъдат подадени чрез Системата за управление на академичното сътрудничество (SIGCA) Login – SIGCA (sre.gob.mx)

06 юни 2023Подобни