Икономически университет – Варна

Възможност за стипендии 2023 на Stockholm School of Economics за студенти в ОКС "магистър"

На база сътрудничеството между Dagens Industri, utbildning.se и Stockholm School of Economics, се предоставя възможност за стипендия на студенти в ОКС "магистър". Грантът покрива пълната такса за обучение от 595 000 SEK, а обучението започва на 4 декември 2023 г. и се провежда задочно за 18 месеца, паралелно с редовна работа. По време на обучението се осъществяват и образователни пътувания в чужбина.

Краен срок за кандидатстване: 31 май 2023 г.

Изисквания за прием:
  • придобита ОКС "професионален бакалавър" или ОКС "бакалавър" и най-малко пет години релевантен професионален опит;
  • отлично владеене на английски език;

Повече информация и начините за кандидатстване се откриват на следния адрес: https://www.utbildning.se/inspiration/guider/allt-om-mba/mba-scholarship-15219

22 мар 2023Подобни