Икономически университет – Варна

Нов начин за идентифициране на студентите, даващ възможност за до две субсидирани хранения на ден.

Начало
15
окт

Представяне на доклади от студенти, класиране и награждаване на участниците

Ст. пр. Диана Митева, гл. ас. д-р Петър Петров и ст. пр. Кръстана Иванова представиха на английски език обзорен анализ на националните политики по отношение на развитието на меките умения у обучаемите.

Начало
20
сеп

Възможности за обучение по програма Еразъм+

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с различните аспекти на приложение на медиацията в различните образователни нива от детска градина до университет.

За студенти от II, III, IV курс редовно обучение, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти

Покана за участие в Конференция за бъдещето на Европа към образователната общност в България. Целта ѝ е европейските граждани да имат водеща и активна роля в определянето на приоритетите на ЕС.

Срок за кандидатстване: 27.10.2021 г., 17:00 ч. Брюкселско време, само онлайн.

Срок за кандидатстване: 05.10.2021 г., 17:00 ч. Брюкселско време, само онлайн.

Стипендията включва финансово покритие на таксата за обучението, както и разходите за настаняване и храна през периода на учебната година.