Икономически университет – Варна

Новата версия е базирана на последното издание на Moodle и разполага с нов потребителски интерфейс и разширени функционални възможности.

Достъпът до научните списания е до 31.12.2020 г., а до електронните книги - до 31.08.2020 г.

Студентите поставиха актуални въпроси за електронното обучение, онлайн КСП, Стратегията за развитие на висшето образование

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

Начало
23
юни

Обучителен семинар, засягащ теми като дигитален маркетинг, бранд мениджмънт и организация на корпоративни събития.

Електронната платформа за подаване на проектни предложения е отворена от 18 юни 2020 г.

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH, работен пакет WP 7 "Blockchain research"

Те са дарения от фирми – партньори на висшето училище

Изпратете своя авторски проект по конкретно зададена тема в избрана професионална област до 31 август 2020 г.

Икономически университет – Варна отбелязва най-големият си успех по тази ключова дейност досега с 8 одобрени държави