Икономически университет – Варна

Представители на бизнеса и академичната общност участваха в обучение за прилагане на инструменти, разработени по проект ESSENCE, целящи развитие на меки умения на служители и студенти

На 14.11.2022 г. в Зала 1 на Икономически университет – Варна екипът за изпълнение на проект ESSENCE "Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability", финансиран по програма ERASMUS +, запозна представители на бизнеса и академичната среда с образователна платформа и инструменти за самообучение в седем умения, изведени като ключови на база проучване сред работодатели, проведено във всяка от седемте партньорски държави.

Подобряването на меките умения беше обосновано като критично за поддържане на  конкурентоспособност и разширяване на кръга от възможности за заетост на пазара на труда на бъдещето. Днес наблюдаваме как човешки дейности биват постепенно заменяни от процеси като автоматизация и роботизация и от приложенията на изкуствения интелект.

Прогнози сочат, че до 2030 г. голяма част от професиите, които познаваме днес, няма да съществуват. Съвсем скоро ще се наложи да се конкурираме с изкуствения интелект, който смята по-бързо, анализира и сортира данни по-бързо, прилага алгоритми, умее да мисли и др. Уменията, които ще ни дадат предимство, са именно тези, които не могат да бъдат репликирани от машини. Причината за това е, че меките умения са свързани с нашата човешка същност, индивидуалност и емоционалност, т.е. с нас като личности. В допълнение меките умения дават значителна добавена стойност върху продуктивността на служителите или на целите екипи.

Аудиторията се запозна с дейностите, заложени за изпълнение в рамките на проект ESSENCE, както и с резултатите от тях, достъпни на седемте езика на партньорските организации. Демонстрирана бе и структурата на всеки от седемте курса за усвояване и/или подобряване на избрано умение, която включва видеа, аудио записи, теоретичен модул, power point презентация, казуси, добри практики и тест.

Участниците работиха по казус в игра за вземане на решения от тематично направление „Преценка и вземане на решения“. В рамките на дискусията аудиторията посочи като най-важни две от седемте умения, а именно „критично мислене“ и „адаптивност/гъвкавост“.

Екипът от експерти за изпълнение на проект ESSENCE може да организира обучение за работа с платформата ESSENCE и за Вашият екип.

Координатите за връзка с нас можете да видите тук.

Очакваме Ви!

23 ное 2022Подобни