Икономически университет – Варна

Първо класиране за общежитие и списък с резерви за учебната 2022/2023 г.

ИУ – Варна е сред топ 5 на университетите в България, спечелили финансиране от ЦРЧР за осъществяване на мобилности по програма „Еразъм+“ с държави извън Европейския съюз (партниращи държави за селекционната 2022 г.).

Кандидатствалите в етапа на прием до 22 юли ще се записват от 25 до 29.07.2022 г. на място в колежа.

Срокът за провеждане на стажа е от 2 до 12 месеца

Той се извършва на място в колежа – бул. "Сливница" 158 А, или по електронен път

Програмата е отворена за кандидатстване до 19.06.2022 г., 11:59 ч.

Практиката по програмата има за цел да обогати знанията на студентите, езиковите компетентности и предоставя шанс за работа в мултикултурна среда, като по този начин студентите придобиват опита който им е нужен за бъдещата професионална реализация.

Начало
13
юни
Край
15
юни

Посолството на Португалия и Институт "Камойш" в сътрудничество с Икономически университет – Варна организират безплатни кинопрожекции на португалско кино.

DEELforHOST: "Дигитална ангажираност на работодателите и обучение за хотелиерство и туризъм в условията на пандемия"

Начало
06
юни
Край
22
юни

Информация за всички студенти относно ползването на Спортен комплекс към ИУ – Варна