Икономически университет – Варна

с участието на Бруно Бауман - писател, филмов продуцент и пътешественик, проф. д-р Герд Имаер - Почетен консул на Р България в Хамбург и доц. д-р Иван Русев - историк и преподавател в Икономически Университет - гр.Варна

На свое заседание на 27.05.2011 г. Общото събрание на Икономически университет - Варна избра нов ректор, академичен съвет, председател и заместник-председател на Общото събрание и Контролен съвет.

Начало
19
апр

Събитието е посветено на студентския празник 8-ми декември.

Начало
09
май

Крайният срок за подаване на заявката за участие в конференцията заедно с резюмето на доклада е 30 март 2011 г.

Вижте повече

Начало
02
дек

Събитието е посветено на студентския празник 8-ми декември.

Вижте повече

Начало
11
май

Среща по футбол в зала

Вижте повече

Начало
21
май