Икономически университет – Варна

Визитата бе по покана на проф. д-р Андрияна Андреева – преподавател в катедра „Правни науки“ и областен управител на област с административен център Варна.

Начало
28
мар

Основната цел на форума е стимулиране на тясното сътрудничество между образователната система и бизнеса с цел подготовка на кадри за бъдещия пазар на труда

Заинтересованите страни могат да подадат предложение, съдържащо изискванията, описани в нарочната покана за тази цел

Kакто и досега в конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Инициативата, която се проведе на 14.03.2024 г., постави фокус върху информираността на кандидат-студентите за различните дисциплини с практичен характер

Поклонението ще се състои на 18 март 2024 г. (понеделник) от 14:00 ч. в ритуалната зала на централните варненски гробища.

Председател е проф. д-р Миглена Темелкова. Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров за пореден мандат е в Управителния съвет.

Събитието беше организирано в контекста на дейностите на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна

Начало
14
мар

Инициативата поставя фокус върху информираността на кандидат-студентите за различните дисциплини с практичен характер. Акцентира се на потребителните свойства на стоките, които ежедневно използваме като консуматори.

Покана за участие в кръгла маса, който ще се проведе на 31 май 2024 г. от 10:30 часа в зала "Ректорат" на Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов.