Икономически университет – Варна

Ранният прием (м. април и м. май 2024 г.) е отменен с решение на Академичния съвет (Протокол № 10/28.03.2024 г.).

Научното списание Business & Management Compass, приемник и продължител на сп. Известия, е форум за представяне на различни научни теории, изследвания и позиции, поощрява плурализма в науката и е открито за дискусии.

Начало
18
окт

Вижте повече

В 12-ото му издание му издание се включват 73 фирми, институции, организации

В периода от 18 до 22 март 2024 г. доц. д-р Калоян Колев, ръководител катедра „Обща икономическа теория“ при ИУ – Варна участва в мобилност на персонала по програма „Еразъм+“ в Университет Йоханесбург в гр. Йоханесбург, Република Южна Африка.

В периода от 18 до 22 март 2024 г. проф. д-р Стоян Маринов и пом. ректор Свилен Столаров участваха в мобилност на персонала по програма „Еразъм+“ в Тракийския университет в гр. Одрин.

Той гостува във висшето училище в качеството му на член на Комисията по обществено здраве, околна среда и безопасност на храните в Европейския парламент

Обученията ще се водят от висококвалифицирани британски лектори от Fitch Learning (London) - водеща международна обучителна институция. Работният език на обученията е английски, като не се предвижда превод.

На 16 март те първи проправиха пътека в дълбокия сняг до върха.

За заместник-председатели на съвета бяха избрани ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев и проф. д-р Добри Ярков – ректор на Тракийския университет в Стара Загора