Икономически университет – Варна

Връчване на награди за принос в науката "Питагор" 2024 г. на Министерството на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката.

Присъстваха възпитаници на висшето училище, представители на бизнеса, областеният управител на Варненска област проф. д-р Андрияна Андреева, евродепутатът д-р Емил Радев, секретарят на президента по образование, култура и туризъм д-р Илин Димитров.

Възможност за участие на преподавател от Икономически университет – Варна в INUAS COIL Days, организирани от Hochschule Munchen

Временен достъп (от територията на университета) до част от колекциите на Pearson в областите Computer Science & Programming, Economics, Finance, Management, Marketing - до 24.03.2024 г.

До 31.03.2024 е осигурен временен свободен достъп до Writefull - автоматичен редактор, чиито инструменти са насочени към научното писане (коригират граматиката, пунктуацията и използването на думите в текста).

Срокът за подаване на документи е 01.04.2024 г.

Модератор на форума беше проф. д-р Андрияна Андреева от катедра „Правни науки“, а ректорът проф. д-р Евгени Станимиров бе сред поканените да изразят позиция.

На 16.02.2024 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала.

За председател на НПСС беше избран Ангел Стойков, който получи подкрепата на 44 висши училища в страната

На 19.02.2024 г. те участваха в традиционното общоградско поклонение пред паметника на Апостола в Морската градина.