Икономически университет - Варна

До 31.10.2019 г. е осигурен безплатен пробен достъп до над 1650 електронни книги от 9 предметни колекции от Emerald Insight.

Форумът бе организиран от КНСБ и ИУ – Варна

с цел преподаване и с цел обучение за учебната 2019/2020 г. Кандидатстването е от 09.09.2019 г. до 07.10.2019 г.

До 31.10.2019 г. можете да се възползвате от осигурения безплатен пробен достъп до статистическата платформа Statista.

Покана към всички членове на СРИУ-Варна

Начало
03
окт

Гледайте на живо

Начало
26
сеп

Начало
26
сеп

Лектор - проф. д-р Миряна Секуловска, преподавател в университет "Св. Климент Охридски" – гр. Битоля, Северна Македония

Oсигурен е постоянен достъп до колекции електронни книги по проект № BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”.

на професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"