Икономически университет – Варна

Начало
30
окт

Краен срок за подаване на заявки: 20.10.2020 г.

Краен срок за предаване на главите - 15.11.2020 г.

Начало
30
сеп

Лекция на английски език

В конференцията могат да вземат участие учени, докторанти, практици. Няма такса за регистрация.

Начало
02
окт

с участието на проф. д.и.н. Пенчо Пенчев, ръководител катедра "Политическа икономия" в УНСС

Начало
05
окт

на докторант Захари Димитров Барбов

Начало
30
сеп

на докторант Катина Костадинова Попова

Начало
30
сеп

на докторант Златка Тодорова - Хамдан

Начало
25
сеп

на докторант Георги Димитров Георгиев

Събитието е втората от общо три сесии за обмен на знание в рамките на проект FIN-TECH, посветени на темите за големи данни (2019 г.), изкуствен интелект (2020 г.), блокчейн (предстои).