Икономически университет – Варна

Информационно събитие "Възможности за финансиране научноизследователската дейност на индивидуални изследователи"

На  08 юни 2021 г. от 15:00 часа Научноизследователският институт при ИУ – Варна организира онлайн информационно събитие на тема „Възможности за финансиране научноизследователската дейност на индивидуални изследователи“. Ще бъдат представени възможностите за финансиране, предоставяни от фонд „Научни изследвания“ и програма „Мария Кюри“, адресирани към представители на академичния и преподавателски състав, докторанти и млади учени. Ще бъдат демонстрирани и основните функции на паневропейската мрежа за мобилност Euraxess.

Събитието ще се проведе през платформата Google Meet.

28 май 2021Подобни