Икономически университет – Варна

Форумът беше посветен на 30-годишнината от учредяването на Варненската туристическа камара

Срок за кандидатстване: 27.10.2021 г., 17:00 ч. Брюкселско време, само онлайн.

Срок за кандидатстване: 05.10.2021 г., 17:00 ч. Брюкселско време, само онлайн.

Поредица от безплатни онлайн обучения - Complementary Collection: EBSCO eBooks™ Open Access Monograph ; Research Library Resources Anywhere, Anytime – New EBSCO Mobile App! ; Read and Download Top Academic eBook Collections via EBSCO ; Introducing EBSCO C

Предназначена е за студенти, кандидатстващи за получаване на следдипломна квалификация (магистратура, докторантура) или желаещи едногодишен престой с цел провеждане на изследване в държавно спонсорирани университети в Бавария.

Начало
10
сеп

Организатори на форума са Варненската туристическа камара и Икономически университет - Варна

Начало
09
сеп

на докт. Александър Стоянов Димитров

Начало
12
ное

Проявата е открит форум с дискусия, посветена на приложение на интелигентни и креативни решения за развитие на туризма в България в съвременните, динамични и сложни условия, предизвикани и създадени от пандемията от COVID-19.

Безплатен достъп за студенти, преподаватели и изследователи до базите данни: EBSCO Open Dissertations; GreenFILE; Library, Information Science and Technology Abstracts; European Views of the Americas: 1493 to 1750; Teacher Reference Center

Дискутираха се резултати от успешно реализиран съвместен проект (проект DIMBI) и предстоящи съвместни публикации в Springer.