Икономически университет - Варна

Съюзът на учените награди двама преподаватели от ИУ – Варна

Вижте повече

Начало
15
ное

Форумът е посветен на 100 години от създаването на Икономически университет-Варна

Международна научна конференция "Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието"

Форумът бе в рамките на проект по програма HORIZON 2020

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища

Научният форум бе организиран от ТО на НТС и ИУ – Варна