Икономически университет – Варна

Неприсъствен електронно базиран учебен процес в ИУ – Варна за всички образователно-квалификационни степени в редовна форма на обучение

13 мар 2020Подобни