Икономически университет – Варна

Електронният тест ще бъде отворен за решаване между 11.05.2020 г. и 15.05.2020 г.

По традиция бяха представени амбициозни и разнообразни разработки, демонстриращи широкия спектър от интереси и умения на студентите в катедрата.

Начало
28
апр

Събитието е финалът на проведените по специалности Преглед на студентската научна дейност. Научната проява ще се проведе дистанционно.

За всички студенти

Вижте повече

Информация във връзка с удължаване срока на извънредно положение в Република България

Начало
11
апр

За всички студенти – бакалаври и магистри, които желаят да премерят сили в писането на алгоритми. Подайте заявка за участие до 10 април 2020 г.

Начало
23
апр

Участие могат да вземат всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипло

за студенти в редовна форма на обучение

Част от абонираните научни бази можете да ползвате и дистанционно от вкъщи.