Икономически университет – Варна

Ако имате бизнес идея и искате да я представите пред широката аудитория на SFF Moonshot Summit Munich 2023, можете да кандидатствате за International Strascheg Award до 20.10.2023 г.

Начало
01
дек

В традиционното ежегодно събитие участие ще вземат студентите, показали най-добри резултати по дисциплината "Микроикономика". Олимпиадата ще бъде организирана в два кръга.

"Recommendations" e нова функция в EBSCO Mobile, която помага в търсенето на сродно съдържание.

Учебно разписание за зимен семестър на учебната 2023/2024 г. ОКС "магистър" - задочно обучение

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Стипендията е в размер на 400 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Крайният срок за подаване на документите е 17:00 ч. на 31 октомври 2023 г.

Явяване на изпити от предходни учебни години.

Инициативата за нея беше на отдел „Спорт“ към Студентския съвет и катедра “Езиково обучение и спорт”

Срокове за подаване на заявления за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Документи за програмата се подават от 2 октомври до 13 ноември 2023