Икономически университет – Варна

Преподаватели, студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени, работещи и обучаващи се в професионални направления 3.8 „Икономика“ и 4.6 „Информатика и компютърни науки“ в ИУ – Варна имат възможност за осъществяван

Начало
05
ное

В Университетската олимпиада по математика могат да участват студенти от ИУ – Варна в бакалавърска и магистърска степен на обучение.

Събитието ще бъде пресечна точка на заинтересовани страни от цяла Европа - стартъпи, индустриални бизнеси, международни корпорации и др.

Начало
18
окт

ИУ – Варна се включва в акция по кръводаряване с цел да бъдат обезпечени с кръв и кръвни продукти потребностите на пациентите на лечебни заведения от областта.

​Във връзка с кандидатстването за мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за летен семестър на академичната 2022/2023 г.

Срокове за подаване на заявления за зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

ИКТ Клъстер – Варна, е стратегически партньор на Икономически университет – Варна и получи специална табела на почетната Стена на стратегическите партньори на Студентската улица в академичната сграда

Информационният Еразъм+ ден ще се проведе на 15.10.2022 г. от 16:00 часа в Социалната чайна (The Social Tea house).

Програмата "Panda Labs" на WWW България е насочена към ангажирането на учениците и младежите на възраст от 15 до 25 години с въпросите за околната среда и климатичните промени. Желаещите да участват в програмата могат да се регистрират от 20.09 до 20.10.2

Учебно разписание за зимен семестър на учебната 2022/2023 г., ОКС "магистър" - редовно и задочно обучение