Икономически университет – Варна

Учебно разписание за зимен семестър на учебната 2023/2024 г. ОКС "магистър" - задочно обучение

UEVA те кани на международно обучение "Прилагане на междукултурна компетентност в международната реклама"

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Стипендията е в размер на 400 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Крайният срок за подаване на документите е 17:00 ч. на 31 октомври 2023 г.

Явяване на изпити от предходни учебни години.

Форумът на 6.10.2023 г. даде възможност на учени, докторанти, студенти, специалисти от бизнеса и публичната администрация да споделят идеи, опит и експертиза в областта.

Инициативата за нея беше на отдел „Спорт“ към Студентския съвет и катедра “Езиково обучение и спорт”

Срокове за подаване на заявления за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Документи за програмата се подават от 2 октомври до 13 ноември 2023

Конкурсът ще бъде обявен в двуседмичен срок след обнародването в ДВ на Закона за държавния бюджет за следващата фискална година и ще бъде със срок за кандидатстване един месец след обявяването му.