Икономически университет - Варна

Новини

На 14 май 2020 г. празнуваме вековен юбилей

Част от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100 години ИУ – Варна

Начало
14
май

Един век Икономически университет – Варна

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път намерението си за явяване на изпит не по-късно от 10 май 2020 г.

Електронният тест ще бъде отворен за решаване между 11.05.2020 г. и 15.05.2020 г.

По традиция бяха представени амбициозни и разнообразни разработки, демонстриращи широкия спектър от интереси и умения на студентите в катедрата.

Мероприятието за първи път бе проведено в дистанционен формат чрез използване на Google meet.

Конференцията се проведе като се използваха възможностите на платформата GoogleMeet.

Честит празник на всички четящи хора, на всички автори, на пазителите на книгите библиотекарите!