Икономически университет – Варна

Новини

Начало
12
авг

Националната програма цели привличане и подкрепа кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища.

Начало
21
окт

Конференцията е организирана от катедра "Статистика и приложна математика"

Първо класиране за общежитие и списък с резерви за учебната 2022/2023 г.

Над 400 украински зрелостници ще се явяват на изпит през следващте няколко дни

Те се разходиха из някогашните учебни зали, припомниха си пред кои кабинети са чакали оценки и моменти от студентския живот и отчетоха как е опазен академичния дух като същевременно красиво и функционално е променена учебната среда.

ИУ – Варна е сред топ 5 на университетите в България, спечелили финансиране от ЦРЧР за осъществяване на мобилности по програма „Еразъм+“ с държави извън Европейския съюз (партниращи държави за селекционната 2022 г.).

За всички студенти ОКС "бакалавър"

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за магистърско обучение на 30 и 31.08.2022 г.

Начало
04
ное

Конференция на тема "Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности"