Икономически университет – Варна

Новини

Към събитието беше проявен голям интерес от десетки зрелостници

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Начало
27
фев

На срещата ще бъде разяснено как се кандидатства, какви са изискванията към кандидатите, информация за партньорски университети и др. Предвидено е време за дискусионен панел, когато участниците могат да отправят допълнителни въпроси.

Срокът за подаване на документи е 01.04.2024 г.

Модератор на форума беше проф. д-р Андрияна Андреева от катедра „Правни науки“, а ректорът проф. д-р Евгени Станимиров бе сред поканените да изразят позиция.

Студентът Ради Атанасов от специалност „Информатика и компютърни науки“ е класиран на първо място в направление „Информатика и компютърни науки“ на конкурса за най-добра дипломна работа.

На 16.02.2024 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала.

За председател на НПСС беше избран Ангел Стойков, който получи подкрепата на 44 висши училища в страната

На 19.02.2024 г. те участваха в традиционното общоградско поклонение пред паметника на Апостола в Морската градина.

Практическото занятие беше по дисциплината "Безопасност на стоките" в Избата - Вино от цял свят, Глобал Уайнс България ЕООД – Варна.