Икономически университет – Варна

Какви възможности предоставят и как да се сдобиете с тях.

Начало
19
апр

Студентите от различни специалности и равнища на обучение демонстрират своите умения и достижения в научната област, в която се обучават.

За студентите от 1, 2 и 3 курс ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение

Юбилеят беше отбелязан тържествено на 4 април 2023 г.

Правителството на Словашката република отпуска стипендии на студенти, докторанти, преподаватели във висши училища и научни работници за академичната 2023/2024 г. Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2023 г.

Редовна изпитна сесия - месец май 2023 г.

Начало
06
апр
Край
12
апр

Вижте повече

Начало
19
апр
Край
29
апр

Програмата тази година включва разнообразни спортове, с което се цели привличане на повече и различни млади студенти, които да се включат в спортните прояви.

За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение

Начало
24
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 18 април 2023 г.