Икономически университет – Варна

Какви възможности предоставят и как да се сдобиете с тях.

На срещата присъстваха студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" от различни специалности, изучаващи правни дисциплини, както и магистрати и преподаватели.

За студентите от 1, 2 и 3 курс ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение

Юбилеят беше отбелязан тържествено на 4 април 2023 г.

Правителството на Словашката република отпуска стипендии на студенти, докторанти, преподаватели във висши училища и научни работници за академичната 2023/2024 г. Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2023 г.

Редовна изпитна сесия - месец май 2023 г.

Начало
06
апр
Край
12
апр

Експозицията ще бъде разположена в читалнята на библиотеката на 6 ет. в Седмицата на правото от 6 до 12 април.

Начало
06
апр
Край
12
апр

Вижте повече

Начало
19
апр
Край
29
апр

Програмата тази година включва разнообразни спортове, с което се цели привличане на повече и различни млади студенти, които да се включат в спортните прояви.

За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение