Икономически университет – Варна

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път намерението си за явяване на изпит не по-късно от 10 май 2020 г.

Електронният тест ще бъде отворен за решаване между 11.05.2020 г. и 15.05.2020 г.

В опаковки за еднократна употреба ще се осигуряват хранителни пакети, които няма да се консумират на територията на университета.

Информация за всички кандидат-студенти

Информация във връзка с удължаване срока на извънредно положение в Република България

за студенти в редовна форма на обучение

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус

За всички ученици, родители, колеги от висшите и средните училища

За всички студенти