Икономически университет – Варна

Неположени (от предходни учебни години) и приравнителни изпити, изпити за студенти на индивидуален план, студенти, заминаващи на бригада в чужбина, както и изпити за повишаване на оценки за периода от 15 до 30 май 2020 г. (дистанционно провеждане)

Датите за явяване на неположени (от предходни учебни години) и приравнителни изпити, изпити за студенти на индивидуален план, студенти, заминаващи на бригада в чужбина, както и изпити за повишаване на оценки за периода от 15 до 30 май 2020 г. (дистанционно провеждане) за студентите от ОКС "професионален бакалавър", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, се публикуват на профилите на преподавателите-титуляри на дисциплината. Титулярът на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината. Възможност за явяване на посочените по-горе изпити могат да бъдат и изпитните дати на титулярите от редовната изпитна сесия през м. май.

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail на преподавателя-титуляр на учебната дисциплина намерението си за явяване на изпит на посочената от него дата, както и на инспектор студенти, обслужващ специалността не по-късно от 10 май 2020 г. за изготвяне на индивидуален протокол. Индивидуалният протокол се получава от преподавателя във фронт офиси "бакалавър", "магистър" и Колеж по туризъм.

Регламентът за студентите, заминаващи на бригада е публикуван на страницата на Студентски съвет.

Заплащането за явяването на неположени изпити (от предходни учебни години), приравнителни изпити и изпити за повишаване на оценки се извършва на посочената банкова сметка на страницата на ИУ-Варна, не по-късно от два дни преди датата за явяване. Студентът сканира платежното от банката и го изпраща по e-mail на инспектора, обслужващ специалността му.

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента

 

Допълнителни указания за дистанционно провеждане на неположени (от предходни учебни години) и приравнителни изпити, изпити за студенти на индивидуален план, студенти, заминаващи на бригада в чужбина, както и изпити за повишаване на оценки

Указания за провеждане на дистанционни изпити през електронни платформи – e-Learn (за студенти от редовна и задочна форма) и Moodle (за студенти от дистанционна форма)

Указания за провеждане на дистанционни изпити в система Тестов център (за студенти от всички форми на обучение)

Студентите могат да видят датите за явяване на неположени и приравнителни изпити в профилите на преподавателите - титуляри на конкретната учебна дисциплина по два начина:

  1. В студентската информационна система WebStudent ( https://info.ue-varna.bg/ )
    - в меню Оценки срещу всяка дисциплина е изписано името на титуляра на дисциплината, което е линк към профила му в сайта
     
  2. В сайта на ИУ-Варна
    - чрез директно търсене в сайта Търсене по име на преподавателя - титуляр на дисциплината
    - в меню Преподаватели в страниците на всяка катедра (списък на всички Факултети и катедри)

Намерете преподавател или служител още сега

30 апр 2020Подобни