Икономически университет – Варна

Take advantage of EBSCO eBooks! (10 май) ; EBSCOhost Collection Manager: purchase, manage and customize your EBSCO eBooks (16 май)

Начало
03
май

Работа с електронните ресурси на Библиотеката; Стратегии за търсене и управление на резултатите; Цитиране; Passport; Справки за включени публикации и цитирания в световните системи за индексиране Scopus и Web of Science; Профили и персонализация – ORCID

Начало
16
май

Ще бъдат връчени три поименни и пет специални награди в областта на информатиката, правото, дигиталния маркетинг и икономиката и търговията.

На 24.04.2023 година се проведе поредната студентска научна конференция по Макроикономика към катедра ОИТ с мото „Предизвикателства и възможности пред националната икономика”.

На 19.04.2023 г. пред жури от преподаватели към катедра „Управление и администрация“ бяха отличени трите най-добри научни разработки на студенти от специалност „Мениджмънт“.

До 18.05.2023 е осигурен временен свободен достъп до Writefull - автоматичен редактор, чиито инструменти са насочени към научното писане (коригират граматиката, пунктуацията и използването на думите в текста).

Участие взеха студенти от всички специалности и докторанти към катедрата. Темите на разработките бяха разнообразни и интересни.

Passport е авторитетен ресурс за бизнес разузнаване с изследвания на индустрии, страни и потребители. Обслужва академичното образование близо 50 години.

Начало
20
апр
Край
21
апр

Обучение по проект по Програма "Творческо развитие'22", в рамките на Национален фонд "Култура".

Начало
19
апр

Студентите от различни специалности и равнища на обучение демонстрират своите умения и достижения в научната област, в която се обучават.