Икономически университет – Варна

До 17.05.2024 г. е осигурен пробен пълен достъп до базата данни на eMarketer.

Начало
15
май

В рамките на един час ще бъдат показани интересни бази и инструменти, подпомагащи работата на изследователите.

Начало
27
май

Форумът е организиран от Икономически университет – Варна и Националната агенция за оценяване и акредитация

Събитието провокира сериозен интерес и събра близо 50 присъстващи, на място в залата и чрез осигурения дистанционен достъп.

Начало
17
май

За любителите на загадките. Елате да се позабавлявате, да проверите знанията си, а защо не и да си тръгнете с награда за най-добър отбор в последните дни на летния семестър.

Призовата тройка в нея оформиха Кристиян Игнатов, Иван Генчев и Иван Тодоров - и тримата студенти от трети курс в спец. "Финанси"

Възможност за студентите, които изучават различни правни дисциплини, проявявайки самостоятелно и критично мислене да изложат своите виждания по значими социални и правни теми, както и проблеми на законодателството и практиката по прилагането му.

На 22.04.2024 година се проведе поредната студентска научна конференция по Макроикономика към катедра ОИТ с мото „Предизвикателства и възможности пред националната икономика”.

Разработките, които студентите от специалностите „Счетоводство и одит“ и "Счетоводство и финанси“ представиха, бяха посветени на интересни и актуални теми в областта на счетоводството, одита и анализа.

Начало
07
май

на докт. Славена Стефанова Цонева