Икономически университет – Варна

Свои доклади представиха ​20 студенти от специалностите "Икономика и търговия" и "Логистика"

Участие взеха студенти от всички специалности и докторанти.

На публичната лекция присъстваха председателят на Административен съд – Варна Елена Янакиева, председателят на Окръжен съд – Варна Марин Маринов, студенти, преподаватели, служители.

Начало
30
апр

на докт. Яна Георгиева Балашова-Стефанова

Според UniRank Икономически университет – Варна е на 4 място по популярност в YouTube, на 6 място в класацията на университетите в Instagram за 2024 г. и в Топ 7 по последователи в X (бившия Twitter).

Начало
26
апр

на докт. Михаела Николаева Димитрова

Начало
26
апр

на докт. Стефка Веселинова Христова

Начало
26
апр

на докт. Тонина Величкова Янева

Начало
22
апр

Правила за участие в прегледа на студентската научна дейност

Начало
15
апр
Край
19
апр

Вижте повече