Икономически университет – Варна

Начало
29
фев

Ще Ви представим целите и проектите на клуба, ще се срещнете с други алумни, партньори и академичното ръководство на университета

Актуални въпроси на висшето образование във Варна дискутираха ректори и представители на академичните ръководства на университети в града.

Срещата бе по покана на областния управител на Варненска област проф. д-р Андрияна Андреева

Подписите си под документа сложиха областният управител на област с административен център Варна проф. д-р Андрияна Андреева и ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Ежегодни индивидуални или колективни номинации за Награда Варна

Начало
05
фев

На срещата ще присъства зам.-министърът на образованието и науката проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова

Към настоящия момент няма прието от Народното събрание на Република България и обнародвано в Държавен вестник изменение и допълнение на ЗВО, по силата на което да отпада задължението на студентите и докторантите за внасяне на дължимите такси.

Визитата бе по инициатива на Корейски институт за развитие (Korea Development Institute - KDI) към Министерството на икономиката и финансите

Футзал се присъединява към дейностите на клуба

Участваха представители на всички университети във Варна, ИТ индустрията и местната власт