Икономически университет - Варна

За студенти от II, III, IV курс редовно обучение, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти

Новата версия е базирана на последното издание на Moodle и разполага с нов потребителски интерфейс и разширени функционални възможности.

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за магистърско обучение на 27 и 28.08.2020 г.

За всички студенти, подали заявление

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

За студенти от 1 – 3 курс, ОКС "бакалавър" и 5 курс ДНДО, ОКС "магистър"

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път намерението си за явяване на изпит не по-късно от 05 юни 2020 г.

График за поправителна (03 и 04.06.2020 г.) и ликвидационна (08, 09 и 10.06.2020 г.) изпитни сесии за дипломиращи се студенти (ОКС "бакалавър": IV курс и ОКС "магистър": V курс – СС и СПНУ и VI курс – ДНДО и СПН) за летен семестър на уч. 2019/2020 г.

Начало
27
май

В Уебинара можете да се срещнете с екипа на катедра "Маркетинг" към ИУ – Варна и да получите конкретни отговори на всичко, което ви интересува за магистърските ни програми.

Кандидатдокторантските изпити през месец юни също ще се провеждат присъствено