Икономически университет – Варна

Научна конференция "Качество и контрол на стоките в условията на COVID пандемия" се проведе в ИУ – Варна

Научно-практическата конференция с международно участие се състоя на 12 ноември 2021 г. в Икономически университет – Варна. Форумът, проведен за пета поредна година беше осъществен чрез видеоконферентна връзка и посветен на Световния ден на качеството - 11 ноември 2021 г. и Европейската седмица на качеството – 8/14 ноември 2021 г.

Организатори бяха Центъра за качество на стоките и потребителска защита към Научноизследователския институт при ИУ – Варна и Главна дирекция „Надзор на пазара“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Те получиха поздравителен адрес от ректора на Икономически университет – Варна, проф. д-р Евгени Станимиров, прочетен от доц. д-р Петя Данкова, директор на НИИ при ИУ – Варна. Пожеланието на ректора беше за „успешно развитие и усъвършенстване в преподавателската и научната работа, гарантиращо обучението на високообразовани и компетентни кадри, отговарящи на изискванията на международната научна практика“.

Приветствия бяха поднесени и от инж. Мирослав Йотов, главен директор на Главна дирекция „Надзор на пазара“ в ДАМТН, г-н Игнат Арсенов, главен директор в дирекция „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите, доц. д-р Нина Типова, УНСС – София, проф. д-р Ева Сикорска, Икономически университе – Познан, Полша, проф. к.т.н Наталия Омельченко, Лугански национален университет, Украйна, проф. д-р  Зоран Заяц, Украйна и доц. д-р Теменуга Стойкова, председател на Център за качество на стоките и потребителска защита към Икономически университет – Варна до 2020 г.

Конференцията се проведе в три панела: Законодателство и политики при надзора на пазара в условията на COVID-19, Качество, контрол и потребление на стоки в условията на COVID-19 и Индустрия и електрона търговия в условията на COVID-19. Засегнати бяха теми, които касаят потребителите и правото им да купуват качествени стоки, да получават качествени услуги, образование и медицински грижи, да живеят в висококачествени жилища и т.н. Констатирано беше, че осигуряването на качеството на стоките, техния контрол и защитата на интересите на потребителите в условията на пандемия е сложен процес, който поставя пред изпитания бизнеса, потребителите и контролните органи.

Участниците в конференцията разгледаха интересни теми и актуални проблеми в своите разработки, които със сигурност ще са в полза за устойчивото развитие и усъвършенстване на качеството и контрола на стоките в настоящия момент. За подчертания интерес към тематиката засвидетелства големият брой на утвърдени учени с доклади - представители на университетската общност, експерти по качество и контрол на стоките от държавната администрация, неправителствените организации и бизнес организациите. Общо 44 души от страните: България, Италия, Русия, Украйна и Армения.

Специална благодарност беше изказана на:

  • Академичната общност от университетите: ИУ – Варна, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, УНСС – София, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Нов български университет - София, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia, University of Naples „Federico II”, Italy; National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine, State Institution „Luhansk Taras Shevchenko National University”, Starobilsk, Ukraine; Scientific research center “Nezalezhna ekspertyza”, Poltava, Ukraine; Armenian National Agrarian University, Yerevan, Armenia.
  • Държавната администрация: Експертите от ДАМТН-София; Комисия за защита на потребителите; Българска национална асоциация активни потребители; Булгарконтрол.
  • Бизнеса: Експертите по консултиране по търговско-икономически въпроси, електронна търговия и надзор на пазара в РБ, фирмите: „Молтен Тех“ ЕООД; „АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс“ - България; „Глобал лайнс България“ ЕООД, Варна.

12 ное 2021Подобни