Икономически университет – Варна

Студентски конкурс на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“ в Икономически университет – Варна

Конкурс за студенти на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“ се проведе на 15 октомври 2021 г. в Икономически университет – Варна в рамките на младежка инициатива, която се осъществява от дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна и Център за качество на стоките и потребителска защита  (ЦКСПЗ) към Научноизследователския институт при ИУ – Варна.

Основната цел на конкурса е да провокира мисленето и активността на студентите чрез разработване на доклад по актуална тема, свързана с потребителската култура в различни направления, както и повишаване на техните знания и компетентности относно състава, свойствата, качеството, безопасността и контрола на стоките.

При откриването на конкурса поздравления към участниците отправиха проф. д-р Надя Костова – заместник-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите на ИУ – Варна, и Радостина Ганева – главен експерт „Младежки дейности“ към дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна, която връчи поздравителен адрес от името на директора на дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова. Сред официалните гости на конкурса бяха представители на бизнеса, преподаватели, студенти и служители на ИУ – Варна.

Ръководител на младежката инициатива бе доц. д-р Събка Пашова – ръководител на Центъра за качество на стоките и потребителска защита в ИУ – Варна. Участниците в конкурса – студенти бакалаври от ИУ – Варна, обучаващи се в различни специалности, представиха разработени от тях авторски доклади с презентации.

Тричленно жури в състав: гл. ас. д-р Мариета Стефанова – преподавател във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ –  Варна, и член на експертен съвет на ЦКСПЗ; маг. инж. Пламен Парушев – представител на бизнеса и член на експертен съвет на ЦКСПЗ; и Борислав Борисов – заместник-председател на Студентския съвет при ИУ – Варна, излъчи трима победители, получили най-висока обща оценка според предварително обявени в регламента на конкурса критерии:

Първо място: Даниела Йорданова – специалност „Стокознание и митническа дейност“, тема на доклада: „Потребителски избор на защитни предпазни маски“.

Второ място: Валентина Петрова – специалност „Стокознание и митническа дейност“, тема на доклада: „Заместители на кафето: по-добрата алтернатива“.

Трето място: Цветелина Стършелска – специалност „Маркетинг“, тема на доклада: „Как се информират кандидат-студентите при избор на университет“.

Друг интересен доклад, който направи впечатление на присъстващите, бе на тема „Изграждане на базова потребителска култура при търговия с инвестиционно злато“, представен от Жак Семизов – студент в специалност „Счетоводство и одит“. Той получи покана от център "Кариери, предприемачество и маркетинг" на ИУ – Варна  за участие в предстоящатата подкаст рубрика "Технологии и инвестиции", която ще се излъчи в университетския YouTube канал „Кариерна академия“.

Силвия Момчева и Вадим Драганов – студенти от специалност „Информатика и компютърни науки“, се отличиха със създаденото от тях андроид приложение за класиране на продукти. Целта на приложението е чрез сканиране на баркода на даден продукт да се помогне на потребителите да споделят своето мнение за него и по този начин да си помогнат взаимно в избора на най-добрия предлагащ се продукт в широката търговска мрежа. За повече информация и за да изтеглите приложението: http://product-rating.rf.gd

Разработките на всички участниците в конкурса са отпечатани в сборник с доклади на тема „На фокус: потребителската култура – гаранции за избор на качество“. С пълното съдържание на докладите може да се запознаете тук: сборник

Повече информация за младежката инициатива и екипа, който я е реализирал, може да прочетете на страницата на сектор „Управление на проекти“ при ИУ – Варна: https://ue-varna.bg/bg/p/8680

18 окт 2021Подобни