Икономически университет – Варна

Начало
09
май

Гост-лектор арх. Виктор Бузев – Главен архитект на Община Варна

Начало
13
май

Лектор: Лъчезар Стаменов – търговски директор на „СИЕНСИС“ АД

Начало
20
апр

Ще можете да получите актуална информация за достъп до услуги, колекции, инструкции и изследователска подкрепа

Начало
27
апр

Сертификатите ще бъдат връчени от Ректора на ИУ-Варна - проф. д-р Евгени Станимиров.

Начало
26
апр

В срок до 20 април 2022 г. (сряда) студентите трябва да изпратят готовите доклади.

Начало
29
апр

Заповядайте и станете част от нашата академична общност!

Начало
28
апр

Заповядайте и станете част от нашата академична общност!

Начало
13
апр

Очакваме ви на13 април 2022 г. от 13:30 часа, в зала 320 на Икономически университет - Варна.

Начало
13
апр

Тематиката на лекцията е свързана с дисциплините: Устройство на територията, Кадастър и имотен регистър и Урбанистика.

Начало
14
апр

За студенти от различни специалности ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", които да представят своите умения и достижения не само в научната област, в която се обучават, но и в други области.