Икономически университет – Варна

Предназначена е за студенти, кандидатстващи за получаване на следдипломна квалификация (магистратура, докторантура) или желаещи едногодишен престой с цел провеждане на изследване в държавно спонсорирани университети в Бавария.

Начало
25
юни
Край
27
юни

"Започни млад / Start Young" на Списание "Български предприемач" е 50-часово събитие, предназначено да осигури превъзходно практическо обучение за начинаещи предприемачи.

Най-добрите ще спечелят стипендии за обучение и стажове в най-големите застрахователни компании

Краен срок за подаване на заявления – 15 юли 2021 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в класирането: 30.04.2021 г.

Стипендии ще се отпускат за студенти в ОКС "бакалавър", "магистър" и ОНС "доктор" в институтите с преподаване на арабски език, които отговарят на определени условия и не са получавали друга стипендия от саудитска образователна институция.

За академичната 2021/2022 година

Френският институт в България откри своята кампания «Стипендии за Франция» за 2021 година.

Вижте повече

Конкурс за предоставяне на едногодишна стипендия на дипломирали се студенти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна.