Икономически университет - Варна

В рамките на обявеното извънредно положение, няма да се налагат глоби за невърнати в срок книги/учебници

Очаквайте обучения за студенти, докторанти и преподаватели за работа с електронните ресурси на библиотеката. Вижте повече...

За всички ученици, родители, колеги от висшите и средните училища

За всички студенти

Със заповед на ректора са определени предпазни мерки за всички студенти, преподаватели и служители.

Важно за всички студенти

Тя изнесе лекция пред студенти и преподаватели

До 24.03.2020 г. е осигурен безплатен достъп до платформата SAGE Knowledge - социална научна дигитална библиотека за студенти, изследователи и преподаватели.

Покана за Пролетна вечер за преподаватели и служители