Икономически университет – Варна

Ректорът на ИУ – Варна участва в дискусия "Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към еврозоната"

Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров участва в дискусия на тема "Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към еврозоната". Събитието се проведе на 9 май 2023 г. в Гранитната зала в сградата на Министерския съвет в София. То беше инициирано от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България и бе посветено на предизвикателствата пред страната ни по пътя към въвеждането на единната европейска валута. При откриването на форума приветствие към участниците поднесоха Зорница Русинова –  председател на Икономически и социален съвет, Росен Желязков – председател на 49-ото Народното събрание, Атанас Пеканов – заместник министър-председател по управление на европейските средства, Методи Методиев – заместник-министър на финансите, Нина Стоянова – подуправител на Българската народна банка. 

По време на дискусията бяха представени анализите и становищата, изготвени от Съвета, за икономическите и социални предизвикателства пред бизнеса, гражданите и институциите, свързани с процеса на присъединяване. Обсъдиха се възможностите за приемане на необходимата нормативната база, рамката на Закона за въвеждане на еврото и вариантите за овладяване на високото ниво на инфлация в страната, тъй като това е един от ключовите критерии от договора от Маастрихт, който България трябва да изпълни, за да влезе в клуба на страните от еврозоната.

Своя опит в процеса по присъединяване към еврозоната споделиха представители на правителствени, синдикални, работодателски и граждански структури от Хърватия, Латвия, Литва и Естония, както и гости от Световната банка. От българска страна в дискусиите участваха още Станислав Попдончев – заместник-председател на Българската стопанска камара и председател на Комисията по икономическа политика в ИСС, Пламен Димитров – президент на КНСБ и заместник-председател на ИСС, Богомил Николов – изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители" и заместник-председател на ИСС и други.

Проф. д-р Евгени Станимиров участва като външен експерт към Комисията по макроикономика, бюджет и финанси към Икономическия и социален съвет за 2022 г. за изработване на резолюция по „Национален план за възстановяване и устойчивост“. Според него няма и не трябва да има никаква дилема във връзка с присъединяването ни към Еврозоната – към онези 346 млн. ползватели на втората по разпространение валута в света. „Но точно това е една от темите, които не се комуникират по правилния начин, което отваря огромни бели петна за популизъм. Сериозната дискусия за еврото предполага задълбочен професионален анализ и ясна икономическа обосновка при отчитане на всички ефекти от въвеждането на еврото.“ – коментира проф. Станимиров.

Засега информационното пространство, което публикува отговори на въпроси, свързани с присъединяването на България към еврозоната, се намира на сайта на Министерството на финансите: https://www.minfin.bg/bg/1606.

10 май 2023Подобни