Икономически университет – Варна

Международната асоциация на университетите IAU организира поредица от уеб семинари, обхващащи голямо разнообразие от теми, свързани с глобалната общност на висшето образование и извън него.

Уебинарът бе организиран в продължение на информационните дни, посветени на инициативата „Еразъм без хартия“.

Начало
12
май

Събитието е предназначено за студентите чуждоезиково обучение, изучаващи правни дисциплини в периода на своето обучение, студенти по програма Еразъм+, както и за всички с интерес към материята.

В конкурса със свои предложения участват повече от 200 европейски университета от над 40 страни.

Темата бе "Правото и икономиката в партньорство между българските и руските университети"

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за приобщаване на хора с увреждания, възможностите за мобилност по програма "Еразъм+" за обучение и практика.

По време на срещата ръководителят на отдела представи пред фирмата възможностите за обучение на чуждестранни студенти в ИУ – Варна.

ESN (European Students Network) е най-голямата асоциация на студентите в Европа. Организацията работи с над 800 висши образователни институции от 39 държави на европейския континент.

Желаещите могат да се включат безплатно в уебинара след предварителна регистрация през Zoom платформа

Срок за предаване на тезисите - 22 април 2021 г.