Икономически университет – Варна

По време на дискусиите бяха дискутирани възможностите за обмен на студенти между двата университета в и извън рамките на програма „Еразъм+“ и участието им в проекти, финансирани от европейските структурни фондове.

Вижте повече

Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров е сред лекторите на форума.

За получаване на стипендии от програма Фулбрайт за български учени, PhD и за гостуващи изследователи (докторанти) в САЩ

Кандидатите за наградата могат да бъдат номинирани от всички научни дисциплини.

Тази година във връзка с разпространението на COVID-19 и с цел осигуряване безопасността на участниците, конференцията ще се проведе ОНЛАЙН, посредством платформата ZOOM.

Срок за предаване на тезисите - 12 май 2021 г.

на тема "Време ли е за цялостно нулиране"

18-та международна научна конференция по икономика и социални науки на тема "Перспективи за развитие на бизнеса и предприемачеството: Дигитална трансформация за иновации на бизнес модела"

Начало
14
май

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна има удоволствието да Ви покани на празника на висшето училище 14 май 2021 г.