Икономически университет – Варна

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Повече от 50-има студенти от различни държави в и извън Европа ще прекарат следващия семестър по програма "Еразъм+" в Икономически университет – Варна.

Срокът за внасяне на предложенията е 28.02.2022 г. Номинираните студенти ще бъдат поканени да представят проектите си пред международно жури в гр. Белград, Сърбия.

Беше подписан и договор за сътрудничество с Дангарския държавен университет

ИУ – Варна взе участие в дискусия, свързана с влиянието на мобилността по програма "Еразъм+" върху околната среда и полезни практики за студенти и висши учебни институции за справяне с климатичните промени.

Дискусиите ще бъдат фокусирани върху предизвикателствата, които КОВИД-19 пандемията, рисковете на финансовите пазари и миграционните и демографски промени създават за публичната администрация и управлението.

Участниците ще могат да се включат на 12 и 13 март 2022 г. както на място в Пловдив, така и дистанционно.

Агенцията за международни стажове и практики предлага три стажантски позиции в Англия в сферата на бизнес мениджмънта и електронната търговия.

Участниците ще имат възможността да се срещнат с колеги от чуждестранни университетти и да опознаят Барселона, докато подобряват своите писмени и разговорни умения по испански или английски език.

Проектът за доброволество се финансира по програмата "Европейски корпус за солидарност"