Икономически университет – Варна

Отдел “Международно сътрудничество” получи покана да организира сходно събитие в Университета по икономика и педагогика в гр. Карши, Узбекистан.

Четвъртата Международна седмица на персонала, която Икономически университет – Варна организира по програма "Еразъм+", бе открита вчера - 3 юли 2023 г.

Представители на над 15 държави от четири континента ще присъстват на четвъртото издание на ежегодното събитие

Начало
03
юли
Край
07
юли

Гости от близо 20 държави ще посетят ИУ – Варна през юли, за да заздравят международните си партньорски отношения

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за обучение на китайски студенти в ИУ – Варна в рамките на един семестър или цяла година.

Двете институции се споразумяха да си сътрудничат в множество области, сред които е насърчаването на предприемачеството сред младите изследователи и учени.

Икономически университет – Варна развива многогодишно партньорство с Universal AI University – Мумбай, Индия, в рамките на което организира и осъществи за трети път входяща академична мобилност на индийски студенти.

Областите на сътрудничество включват обмен на преподаватели и студенти, организация на академични дейности (обмен на научни и технически данни, програми за посещения, научни проекти и др.).

Тя бе част от дейностите по проект ETSE-Goals на сдружението, наречен „Насърчаване на пълното включване на целите за устойчиво развитие в обучението по предприемачество в социалната икономика на ниво професионално образование и обучение“.

В края на месец май двама преподаватели от турски висши училища изнесоха лекции пред български и чуждестранни студенти в ИУ – Варна.