Икономически университет – Варна

Краен срок за участие - 31 май 2022. Отличените творби ще бъдат включени във фотоалбум и ще участват в изложба, която ще се проведе във Factoría de Arte y Desarrollo („Фабрика за изкуство и развитие“) в Мадрид.

Н. Пр. Петко Дойков и екипът му посрещнаха групата от ИУ – Варна и изразиха готовност българската мисия да съдейства на университета при установяването и развитието на партньорски отношения с институции в Сърбия.

Докторантите, участващи в конкурса за разработване на природосъобразен и устойчив проект, представиха своите идеи пред международно жури в Белград миналата седмица.

Добре дошли са представители на всички етноси и култури, които искат да упражнят разговорните си умения по любим език и да създадат международни контакти.

Израело-Европейската Дирекция за научни изследвания и иновации организира виртуален информационен ден за програма "Хоризонт Европа" на Европейския съюз.

По покана на българското посолство в Нигерия Икономически университет – Варна организира онлайн среща с институции от Гана с цел укрепване на партньорските отношения и промотиране на възможностите за мобилност на студенти и персонал.

Стажът му се финансира по програма "Еразъм+", която цели да подпомогне личностното и професионално развитие на младежи от държави както във, така и извън Европейския съюз.

С цел преподаване и с цел обучение

Френският институт в България откри кампанията "Стипендии на френското правителство" за висше образование за 2022 година.

Беше проведена разяснителна среща с входящите чуждестранни студенти по програма "Еразъм+"