Икономически университет – Варна

Начало
11
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Темите ще бъдат свързани с японското общество и силата му да се справя по време на кризисни ситуации, чувството за дълг, екипността и дисциплината на японците.

конференцията ще се проведе през м. май 2021 г.

Начало
27
ное

Конференцията ще използва платформата Google Meet.

Устойчиво управление на човешките ресурси - първи форум на подобна тематика в ИУ-Варна

Начало
15
ное

Форумът е посветен на 100 години от създаването на Икономически университет-Варна

Форумът бе в рамките на проект по програма HORIZON 2020

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища

Научният форум бе организиран от ТО на НТС и ИУ – Варна

Форумът бе организиран от КНСБ и ИУ – Варна