Икономически университет - Варна

Поздрав

За всички студенти

В рамките на седмицата посветена на правото ще имате възможност да се включите и разгледате различни онлайн мероприятия с научна и практическа насоченост, да се докоснете до работата на институциите и да бъдете част от празника!

Информация във връзка с удължаване срока на извънредно положение в Република България

Начало
14
апр

Студентската научна сесия, секция "Правни науки" е предназначена за всички студенти, изучаващи правни дисциплини през академичната 2019/2020 г.

за студенти в редовна форма на обучение

Краен срок за подаване на предложенията 22 април 2020 г.

Част от абонираните научни бази можете да ползвате и дистанционно от вкъщи.

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус