Икономически университет – Варна

Дни на магистърско обучение

ДНИ НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
в периода 28.03. - 10.04.2023 г.

Уважаеми кандидати за обучение в магистърска степен в Икономически университет – Варна, в периода 28.03.  - 10.04.2023 г. Центърът за магистърско обучение организира Дни на магистърско обучение. В рамките на информационните дни, ще можете да се запознаете с:

  • условията за кандидатстване и прием на студенти в ОКС "магистър" за учебната 2023/2024 г.;
  • магистърските специалности и формите им на обучение, предлагани от водещите ги катедри в Икономически университет – Варна;
  • очакваните знания и умения след придобиване на квалификацията;
  • възможностите за професионална реализация на придобилите ОКС "магистър".

Очакваме Ви!

График за провеждане на Дни на магистърско обучение

Водеща катедра

Магистърска специалност

Дата

Ден

Начален
час

Зала

Линк за достъп

Маркетинг

Управление на продажбите и мърчандайзинг

28.03

Вторник

11:00

116

https://meet.google.com/ijs-tiqw-dmn

Реклама и медийни комуникации

Маркетинг и бранд мениджмънт

Счетоводна отчетност

Счетоводство и контрол

29.03

Сряда

8:30

446

 

Икономика и организация на туризма

Международен туристически бизнес

29.03

Сряда

16:15

128

 

Стокознание

Качество и експертиза на стоките

30.03

Четвъртък

10:15

1-51

 

Индустриален бизнес и логистика

Корпоративен бизнес и управление

30.03

Четвъртък

10:15

2-129

 

Логистичен мениджмънт

Финанси

Банков мениджмънт

31.03

Петък

09:00

2-219

 

Финанси и иновации

Икономика и управление на търговията и услугите

Омниканален търговски бизнес

3.04

Понеделник

10:15

2-314

https://meet.google.com/bia-unjr-wti

Управление и администрация

Мениджмънт на организациите

3.04

Понеделник

13:30

2-316

 

Мениджмънт на човешките ресурси

Публичен мениджмънт и административна власт

Междукултурен бизнес (англ. език)

Аграрна икономика

Аграрен бизнес

6.04

Четвъртък

12:00

2-316

https://meet.google.com/mbd-xxpe-die

Екоикономика

Бизнес консултиране

Информатика

Информационен мениджмънт в бизнеса

10.04

Понеделник

10:00

530

https://meet.google.com/ eou-jeen-vvb

Мобилни и уеб технологии

Информатика (англ. език)

 Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Строително предприемачество и недвижима собственост

 

 

 

 

Очаквайте скоро

Управление на проекти

 

 

Допълнителна информация относно прием в ОКС “магистър”
Икономически университет – Варна
Център за магистърско обучение
бул. “Княз Борис I” 77, ет. I, ст. 114
тел.: 052 / 830 806; 0885 637600
e-mail: cmo@ue-varna.bg

21 мар 2023Подобни