Икономически университет – Варна

Дни на магистърско обучение

ДНИ НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
в периода 04.04. - 15.04.2022 г.

Уважаеми кандидати за обучение в магистърска степен в Икономически университет – Варна, в периода 04.04.  - 15.04.2022 г. Центърът за магистърско обучение организира Дни на магистърско обучение. В рамките на информационните дни, ще можете да се запознаете с:

  • условията за кандидатстване и прием на студенти в ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г.;
  • магистърските специалности и формите им на обучение, предлагани от водещите ги катедри в Икономически университет – Варна;
  • очакваните знания и умения след придобиване на квалификацията;
  • възможностите за професионална реализация на придобилите ОКС "магистър".

Очакваме Ви!

График за провеждане на Дни на магистърско обучение

Водеща катедра

Магистърска специалност

Дата

Ден

Начален
час

Линк за достъп

Колеж по туризъм Международен туристически бизнес 4.04 Понеделник 10:00 https://meet.google.com/cfy-xgnm-gao
Информатика Информационен мениджмънт в бизнеса 4.04 Понеделник 11:00 https://meet.google.com/eou-jeen-vvb
Мобилни и уеб технологии
Индустриален бизнес и логистика Корпоративен бизнес и управление 5.04 Вторник 13:00 https://meet.google.com/arw-rxhd-epn
Логистичен мениджмънт

Финанси

Банков мениджмънт

Финанси и иновации

5.04

Вторник

13:30

https://meet.google.com/kfj-bscs-htm

Счетоводна отчетност

Счетоводство и контрол

6.04 Сряда 9:00 https://meet.google.com/kpr-djwh-qao
Финанси

Банков мениджмънт

Финанси и иновации

6.04 Сряда 10:15 https://meet.google.com/ant-byhh-raj

Икономика и организация на туризма

Международен туристически бизнес

8.04

Петък

10:15

https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Управление и администрация Мениджмънт на организациите 8.04 Петък 10:15 https://meet.google.com/rse-npho-ngv
Мениджмънт на човешките ресурси
Публичен мениджмънт и административна власт

Обща икономическа теория

International Business and Management (на англ. език)

11.04

Понеделник

10:00

https://meet.google.com/yqy-ghsb-ymq

Икономика и управление на търговията и услугите Омниканален търговски бизнес 13.04 Сряда 13:30 https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg

Маркетинг

Управление на продажбите и мърчандайзинг

13.04

Сряда

16:15

https://meet.google.com/ske-ankb-qdw

Реклама и медийни комуникации

Маркетинг и бранд мениджмънт

Стокознание

Качество и експертиза на стоките

14.04

Четвъртък

13:30

https://meet.google.com/kre-ihcm-iaf

Аграрна икономика

Аграрен бизнес

14.04

Четвъртък

13:30

https://meet.google.com/kgw-dssw-ytu

Екоикономика

Бизнес консултиране

Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Строително предприемачество и недвижима собственост

15.04 Петък 13:00 https://meet.google.com/qyx-dexr-bqu

Управление на проекти

 

Допълнителна информация относно прием в ОКС “магистър”
Икономически университет – Варна
Център за магистърско обучение
бул. “Княз Борис I” 77, ет. I, ст. 114
тел.: 052 / 830 806; 0885 637600
e-mail: cmo@ue-varna.bg

29 мар 2022Подобни