Икономически университет – Варна

Дни на магистърско обучение

ДНИ НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
в периода 09 - 23.04.2024 г.

Уважаеми кандидати за обучение в магистърска степен в Икономически университет – Варна, в периода 09 - 23.04.2024 г. сектор „Магистри“ организира Дни на магистърско обучение. В рамките на информационните дни, ще можете да се запознаете с:

  • условията за кандидатстване и прием на студенти в ОКС "магистър" за учебната 2024/2025 г.;
  • магистърските специалности и формите им на обучение, предлагани от водещите ги катедри в Икономически университет – Варна;
  • очакваните знания и умения след придобиване на квалификацията;
  • възможностите за професионална реализация на придобилите ОКС "магистър".

Очакваме Ви!

График за провеждане на Дни на магистърско обучение

Водеща катедра

Магистърска специалност

Дата

Ден

Начален
час

Зала

Линк за достъп

Икономика и управление на търговията и услугите

Омниканален търговски бизнес

9.04

вторник

13:30

2-222

 

Маркетинг

Управление на продажбите и мърчандайзинг

10.04

сряда

16:15

128

 

Реклама и медийни комуникации

Маркетинг и бранд мениджмънт

Индустриален бизнес и логистика

Корпоративен бизнес и управление

10.04

11.04

15.04

сряда

четвъртък

понеделник

10:15

13:30

10:15

2-317

Н-202

122

 

Логистичен мениджмънт

Аутсорсинг и бизнес развитие

Информатика

Дигитални технологии в бизнеса

10.04

понеделник

09:00

116

https://meet.google.com/kst-vhgf-per

Мобилни и уеб технологии

Информатика (англ. език)

Стокознание

Качество и експертиза на стоките

15.04

понеделник

10:30

523

 

Финанси

Банков мениджмънт

16.04 вторник 15:15 2-314

 

Финанси и иновации

Управление и администрация

Мениджмънт

19.04 петък 15:30 319

 

Мениджмънт на човешките ресурси

Публичен мениджмънт и административна власт

Мениджмънт на образованието
Бизнес администрация (англ. език)
Междукултурен бизнес (англ. език)
Междукултурен бизнес "Магелан" 11.04 четвъртък 16:00   Уебинар за възможностите на магистърска програма "Магелан"

Аграрна икономика

Аграрен бизнес

17.04

сряда

12:00

2-316

 

Екоикономика

Бизнес консултиране

Счетоводна отчетност

Счетоводство и контрол

18.04

четвъртък

10:30

116

http://meet.google.com/iwk-muhj-saf

Международни икономически отношения Международен бизнес 18.04 четвъртък 16:15 2-129  
Обща икономическа теория Международен бизнес и мениджмънт (англ. език) 18.04 четвъртък 10:00   https://meet.google.com/uhq-rssz-knk

Икономика и организация на туризма

Международен туристически бизнес

19.04

петък

13:30

122

 

Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Строително предприемачество и недвижима собственост

Управление на проекти

23.04 вторник 11:30 Н-101 https://meet.google.com/owp-bpbd-bxj

 

Допълнителна информация относно прием в ОКС “магистър”
Икономически университет – Варна
Сектор „Магистри“
бул. “Княз Борис I” 77, ет. I, ст. 114
тел.: 052 / 830 806; 0885 637600
e-mail: cmo@ue-varna.bg

05 апр 2024Подобни