Икономически университет – Варна

Начало
23
фев

Заповядайте и станете част от нашата общност!

Стипендии за обучение в САЩ

Разработването на тази мотивираща кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизическите качества, необходими за развитието потенциала да трансформира и да формира лидери.

Разработването на тази мотивираща и образователна кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизически качества, необходими за развитието на потенциала, да трансформира и да формира лидери.

От 7 до 14 септември 2023 г. е вторият етап за прием на кандидати за обучение в ОКС "магистър" за учебната 2023/2024 г.

От 21.07.2023 г. продължава приемаът на заявления за кандидатстване в ОКС "магистър" за учебната 2023/2024 г.

Интегрираната международна магистърска програма, разработена и прилагана съвместно от четири различни европейски университета.

Записаните на ранен прием в ОКС "бакалавър" са над 50% от утвърдения план за държавна поръчка

Тя е отворена за завършили бакалавърска степен и ще покрие семестриалните такси за магистърската им степен в Икономически университет – Варна.

1100 стипендии за чуждестранни граждани