Икономически университет – Варна

От 1 януари 2023 г. обслужващата банка на Икономически университет – Варна е УниКредит Булбанк АД.

Разработването на тази мотивираща и образователна кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизически качества, необходими за развитието на потенциала, да трансформира и да формира лидери.

Разработването на тази мотивираща кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизическите качества, необходими за развитието потенциала да трансформира и да формира лидери.

От 9 до 15 септември 2022 г. е вторият етап за прием на кандидати за обучение в ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г.

От 21.07.2022 г. продължава приема на заявления за кандидатстване в ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г.

Университетът обявява отпускането на повече от 50 стипендии за чуждестранни студенти за придобиване на ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“ през академичната 2022/2023 година, които включват безплатно обучение и настаняване за одобрените кандидати.

Записаните на ранен прием студенти са над 70% от утвърдения план за държавна поръчка

„Междукултурен бизнес – Магелан“ е първата в ИУ – Варна международна магистърска програма за съвместна четворна диплома

От 22 юни 2022 г. стартира приемът на заявления за кандидатстване в ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г.

Начало
26
май
Край
27
май

Студентски спортен клуб към Икономически университет – Варна и дирекция "Спорт" при Община Варна организират за вас спортни събития и практики, стимулиращи двигателната активност и спорт сред ученици и студенти.