Икономически университет - Варна

Събития

Начало
25
окт

Начало
25
окт

Секции "Икономически науки" и "Социални и правни науки"

Начало
24
окт

Вижте обучителните теми

Начало
21
окт

ИУ – Варна е част от процес за избор на водещи академични партньори на световната професионална организация CIMA

Начало
18
окт

Начало
17
окт

Германска служба за академичен обмен (DAAD) предлага широк избор от стипендии за студенти, дипломанти и учени във всички специалности и помага за подготовката на Вашата заявка за кандидатстване.

Начало
17
окт

На срещата ще бъдат представени възможностите за обучение на студенти със стипендия по програмата. Езикът на обучение е немски или английски.

Начало
16
окт

Начало
16
окт

На 16 октомври 2019 г., от 13.30 ч. в зала 50, Библиотеката на ИУ-Варна организира обучение за докторанти на тема „Изследователски умения и инструменти при работа с електронни научни ресурси“.

Начало
15
окт

Лектор проф. Мариан Нидзвежински от Университета в Лодз