Икономически университет – Варна

Събития

Начало
12
апр
Край
16
апр

Разположена е в Читалнята на университетската библиотека.

Начало
08
апр
Край
26
апр

Центърът за магистърско обучение към ИУ – Варна организира Дни на магистърско обучение.

Начало
13
апр

Представяне на студентските есета, класирани на призови места и награждаване от организаторите.

Начало
14
апр

Посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Начало
14
апр

За студенти от различни специалности ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", които да представят своите умения и достижения не само в научната област, в която се обучават, но и в други области.

Начало
14
апр

Лекция на тема "COVID-19 и бизнесът - влияние и финансови ефекти"

Начало
14
апр

Инициативата в помощ на студентите е на университетската библиотека

Начало
15
апр

С участието на Емил Радев, член на Европейския парламент

Начало
16
апр

на докторант Невена Димитрова Желязкова

Начало
20
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 13 април 2021 г. (сряда)