Икономически университет – Варна

Достъпът до научните списания е до 31.12.2020 г., а до електронните книги - до 31.08.2020 г.

Начало
30
окт

Конференцията е посветена на 55-годишнината от създаването на първата университетска специалност "Туризъм" в България и е част от мероприятията, свързани и с честването на 100 годишнината на Икономически университет – Варна.

Връзки към няколко полезни за академичния състав уебинара на Elsevier.

До 01.08.2020 г. за читателите на Библиотеката е осигурен достъп до издания на Pearson

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

Начало
23
юни

Обучителен семинар, засягащ теми като дигитален маркетинг, бранд мениджмънт и организация на корпоративни събития.

Електронната платформа за подаване на проектни предложения е отворена от 18 юни 2020 г.

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH.

Той се организира от Съюза на икономистите в България

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH, работен пакет WP 7 "Blockchain research"