Икономически университет – Варна

Възползвайте се от възможността да опознаете различни култури, да се срещнете със студенти от други европейски университети и да обмените опит с представители на академичните среди и бизнеса.

Документи за програмата се подават до 11 ноември 2022 г.

Координаторът на Бизнес акселератора на ИУ – Варна гл. ас. д-р Петър Петров представи спецификите в дистрибуционните практики за стартиращи бизнеси пред студентите от магистърската програма по маркетинг на Университет Université Savoie Mont Blanc.

Проведена беше и дискусия по актуални актове на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС)

Събитието ще бъде пресечна точка на заинтересовани страни от цяла Европа - стартъпи, индустриални бизнеси, международни корпорации и др.

Начало
18
окт

Програмата "Panda Labs" на WWW България е насочена към ангажирането на учениците и младежите на възраст от 15 до 25 години с въпросите за околната среда и климатичните промени. Желаещите да участват в програмата могат да се регистрират от 20.09 до 20.10.2

Начало
13
окт

Говори опитът - за успешния баланс между академичната работа, бизнеса, футболното съдийство, математиката и др. ...

Инициативата беше на отдел "Спорт" в Студентския съвет към Икономически университет – Варна

Поканени са над 60 компании от IT индустрията.