Икономически университет – Варна

Начало
24
апр
Край
25
апр

В нашия уебинар ще се срещнете с представители на четирите университета, които организират обучението по програмата.

Начало
25
апр

на тема "Пазарът на недвижими имоти и оценяването на активи и бизнеси в несигурна глобална среда"

Начало
19
апр

Студентите от различни специалности и равнища на обучение демонстрират своите умения и достижения в научната област, в която се обучават.

Начало
12
апр

ИУ – Варна, Колеж по туризъм – Варна и Варненска туристическа камара организират среща-дискусия на тема "Дигиталните иновации и ресторантьорството" с лектор Пламен Манев – управител на "Про софт“ ООД, с участието на партньорите във фирмата Цветелин Манев

Начало
24
апр

Студентите, които имат желание за участие с научен доклад в „Преглед на студентската научна дейност“ следва да информират своя научен ръководител.

Начало
24
апр

Лектор - Дарина Кирилова, Delivery Manager KATE International Markets в компанията KBC Global Services

Начало
10
апр

С участието на експерти от УниКредит Булбанк

Начало
06
апр
Край
12
апр

Вижте повече

Начало
19
апр
Край
29
апр

Програмата тази година включва разнообразни спортове, с което се цели привличане на повече и различни млади студенти, които да се включат в спортните прояви.

Начало
24
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 18 април 2023 г.